SEKRETESS & SÄKERHET

Personuppgifter och cookies

Våra personuppgifts- och cookiepolicyer beskriver hur Dildoplaneten.se skyddar och använder alla uppgifter du lämnar till Dildoplaneten.se när du använder vår hemsida. Dildoplaneten.se är förpliktigad att se till så din integritet är skyddad. Datasäkerhet handlar om förtroende och det är mycket viktigt för Dildoplaneten.se att vi har ditt förtroende.

Skulle vi be dig lämna ut några uppgifter när du använder Dildoplaneten.se, då kan du lita på att de enbart kommer användas i enlighet med dessa policyer och inom ramen för gällande lagstiftning.

I följande avsnitt kan du läsa om de uppgifter vi samlar in, samt hur vi behandlar och förvarar dem. Det kommer även framgå vad vi använder uppgifterna till, och hur du lämnar invändningar angående cookies och sekretesspolicyn på Dildoplaneten.se


​PERSONUPPGIFTSPOLICYALLMÄNT

Den 25 maj 2018 träder EU:s Allmänna dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen handlar om hur personuppgifter får hanteras och lagras. Här kan du läsa mer om hur Dildoplanetens.se / Twobroder Samarbetspartner samlar in och hanterar personuppgifter som rör dig. Personuppgiftspolicyn gäller för de uppgifter du ger oss eller som vi samlar in när du använder dig av våra tjänster, t ex via vår hemsida, nyhetsbrev, tävlingar, flow e-mails, pushnotiser, popups. Dildoplanetens.se / Twobroder Samarbetspartner (“Dildoplaneten”, “Dildoplaneten.se”, “vår”, “oss” eller “vi”) är ansvariga för de personuppgifter som du ger oss. Vid frågor rörande vår personuppgiftspolicy ber vi dig skriftligen kontakta vår

kundservice.

 

PERSONUPPGIFTER, SYFTE OCH HANTERING I ENLIGHET MED RÅDANDE

LAGSTIFTNING

När du besöker Dildoplaneten.se samlar vårt system automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder dig av vår hemsida. Bland den data vårt system registrerar är ingår bl a vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din IP-adress, nätverksplats samt information om din dator, mobil eller surfplatta som gör det

möjligt för oss att förbättra din användarupplevelse och optimera Dildoplaneten.se:s funktioner, liksom den data används för att kunna utforma relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för vår hantering av din data i samband med besök på hemsidan kan du finna under i EU:s Allmänna dataskyddsförordning. När du anmäler dig till Dildoplanetens.se:s

direkta marknadsföring, t ex på vår Facebooksida, nyhetsbrev, pushnotiser eller dylikt, registrerar vi ditt namn, din e-postadress samt andra frivilliga uppgifter som du själv uppger i samband med att du skriver upp dig. Syftet är att kunna erbjuda dig mer relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för detta står i EU:s Allmänna dataskyddsförordning. När du handlar en produkt på Dildoplaneten.se eller kommunicerar med oss via vår hemsida registrerar vi de uppgifter som du själv uppger, t ex ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress samt vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat till oss. Dessa uppgifter registreras dels för att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt, dels administrera och tillgodose din retur- och reklamationsrätt. Uppgifter om köp på vår hemsida samlas dessutom in så att vi ska kunna uppfylla lagliga krav på bokföring och räkenskap. När vi registrerar din IP-adress är det för att Dildoplaneten.se vill motverka och förhindra bedrägeri. Rättsligt underlag finner du i EU:s Allmänna dataskyddsförordning.

 

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Dildoplaneten.se vidarebefordrar namn, adress, e-postadress, ordernummer, telefonnummer samt leveransönskemål till den transportör som hanterar frakt och leverans av de varor som du har handlat hos oss. Eftersom vi använder oss av externa samarbetspartner för bl a teknisk drift och underhåll, förbättringar på hemsidan, insamling av tillstånd att skicka ut nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, pop-ups, relevant marknadsföring samt betygsättning av vår verksamhet och våra produkter, kan ditt namn och e-postadress anförtros dessa. I samband med köp av varor på vår hemsida skickar Trustpilot på vår verksamhets vägnar ut ett e-mail med en inbjudan om att utvärdera och betygsätta våra

produkter och vår service. Att lämna ett omdöme är helt valfritt och du kan använda valfritt namn. E-postadressen används sedan för att säkerställa att ett köp på Dildoplaneten har ägt rum. Om du tackar ja till inbjudan bör du vara uppmärksam på att ansvaret för dina personuppgifter övergår till Trustpilot. Vi vidarebefordrar vid behov ditt namn och e-postadress till bl a följande externa samarbetspartners inom EU:

  • Twobroder Samarbetspartner
  • W.H. ehandelstjänst
  • BRW Webblösningar
  • Postnord
  • Klarna
  • Sello


Ovan nämnda verksamheter har status som databehandlare, som under våra instruktioner behandlar data som vi är juridiskt ansvariga för. Alla externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter å Dildoplanetens vägnar har stränga sekretesskrav i hanteringen av dessa. Inga av våra externa samarbetspartner får därför använda dina personuppgifter i något annat syfte än att uppfylla det avtal de har ingått i med oss. Vissa av våra externa databehandlare är etablerade utanför EU. Den trygga överföringen av personuppgifter från EU-länder till USA garanteras genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jmf EU:s Allmänna dataskyddsförordning artikel 45.

Kopia av Google LLC:s certifiering finner

du här:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopia av Facebook Inc.:s certifiering finner du

här:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Kopia av Microsoft Corporations certifiering

finner du här:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

 

DINA RÄTTIGHETER

För öppenhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter. Insynsrätt Du har när som helst rätt att begära att få veta vilken data som finns registrerad om dig, vilka syften din data tjänar, vilka kategorier av personuppgifter som finns registrerade, vem uppgifterna vidarebefordras till, hur de hanteras samt varifrån data om dig insamlas. Du har rätt att via mail få en kopia på vilka personuppgifter vi har registrerat och hanterat skickad till dig. Om du vill få en sådan kopia ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundservice på service@dildoplaneten.se. Vi vidarebefordrar utelustande personuppgifter som går att knyta till den

e-postadress, begäran har upprättats på. Du kan med andra ord inte begära ut uppgifter som är knutna till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

Rätten till korrigering

Du har rätt att begära korrigering av inkorrekta personuppgifter så att vi inte använder felaktig information när du använder verksamhetens tjänster. Om du upptäcker att något är felaktigt i de personuppgifter vi har registrerat om dig ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via mail till vår kundservice så att vi kan rätta till uppgifterna.

Rätten till radering

Du har i vissa fall rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller exempelvis om du tar tillbaka ditt samtycke och vi inte har juridiska underlag att fortsätta hantera dina uppgifter. Om en fortsatt hantering av dina personuppgifter är nödvändig, t ex i händelse av att vi måste uppfylla våra juridiska förpliktelser för att kunna fastställa, åberopa eller försvara rättslig grund i anslutning till polisiär utredning, är vi inte skyldiga att radera de uppgifter vi har registrerat om dig. Radering av personuppgifter gäller endast retroaktivt. Om du begär att få dina uppgifter raderade ska du vara medveten om att dina personuppgifter fortsatt kommer att samlas in om du använder dig av vår verksamhets förmåner eller tjänster i framtiden.

Rätten till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast bestå av förvaring om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss i maskinläsbart format, liksom du har rätt att vidarebefordra personuppgifter om dig själv till en annan uppgiftsansvarig.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring, inklusive den profilering och analys som vi kan utföra för att kunna göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig. Du har rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situation göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter som vi utför på basis av vårt legitima intresse.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till direkt marknadsföring, t ex nyhetsbrev. Om du vill återkalla samtycke ska du skicka en skriftlig begäran till oss på service@dildoplaneten.se.

Rätten att lämna klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål över vår verksamhets hantering av dina personuppgifter. Ditt klagomål skall skickas antingen skriftligt till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, med mail på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon på 08-657 61 00.

 

RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Data som samlats in om din användning av Dildoplaneten.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, samt din användning av samarbetspartners som t ex Facebook, våra tävlingar, nyhetsbrev, pushnotiser, pop-ups eller dylikt kommer efter 2 år antingen raderas eller endast vara tillgänglig i anonym form så att det inte kan spåras tillbaka till dig. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har använt våra tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser och pop-ups mm. De personuppgifter som vi har samlat in i samband med din användning av Dildoplaneten.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, samt din användning av samarbetspartners som t ex Facebook, våra tävlingar, nyhetsbrev, pushnotiser, pop-ups eller dylikt, raderas eller göras anonymt när du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav.

De personuppgifter som vi samlar in i samband med beställningar lagda på Dildoplaneten.se kommer i regel att raderas eller göras anonyma så att de inte kan spåras tillbaka till dig 3 år efter slutet av det kalenderår vari köpet genomfördes. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar

besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser och pop-ups mm. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav. Verksamhetens räkenskapsinformation förvaras i 7 år fram till och med räkenskapsårets slut i

enlighet med bokföringslagens krav.

 

SÄKERHET

Dildoplanetens.se /Twobroder Samarbetspartner har genomfört alla rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka att dina personuppgifter oavsiktligt eller på olagligt vis förstörs, försvinner, förändras, försämras, missbrukas, offentliggörs eller hamnar i obehörig ägo. Det är endast medarbetare med berättigade behov att komma åt dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete som har tillgång till din persondata.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Dildoplanetens.se / Twobroder Samarbetspartner är ansvariga för de personuppgifter som samlas in via vår hemsida. Om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhets personuppgiftspolicy kan du kontakta: Mail: service@dildoplaneten.se


version 1.3 personuppgiftspolicy 2021-02-24